Archiwum kategorii: Bez kategorii

4 listopada 2013 r. – PODSUMOWANIE „KWESTY 2013”

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2013”,
w dniach 31 X – 2 XI 2013 roku informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi
401 wolontariuszy zebrano do puszek na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę
27 075,50 zł . Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy brali udział:

 • PREZYDENT i WICEPREZYDENCI MIASTA,
 • SENATOROWIE i POSŁOWIE RP,
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ i WOJEWÓDZKIEJ,
 • ARTYŚCI, DZIENNIKARZE,
 • PRACOWNICY URZĘDÓW I INSTYTUCJI KULTURY,
 • MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ ŚREDNICH: I Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich
  i Gastronomicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3
  w Przemyślu,
 • członkowie STOWARZYSZEŃ: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Muzyczne, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Przemyski Klub Fajki, Cech Rzemiosł Różnych, Związku Żołnierzy WP, Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego, Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Regionalnej Izby Gospodarczej,
 • Członkowie Zarządu FUNDACJI „jerzyk”,
 • GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK,
 • osoby indywidualne.

Komitet Ochrony Starych Cmentarzy podjął decyzję, aby ze środków z Kwesty 2013 odrestaurować zapomniane nagrobki z pola nr 18, umiejscowione naprzeciw nagrobka rodziny Hildów, dla rozszerzenia zakresu konserwacji w tym obszarze cmentarza. Są to: nagrobek radcy sądowego Jana Konrada Adelmana (1883 r.) -w formie eklektycznego obelisku i nagrobek rodziny Neuwirth. Komisja wybrała również do do konserwacji nagrobek Ludwiny z Czyżewiczów Neusserowej zm. 1868 r. sygnowany przez lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutelego (pole nr 15) oraz Klotyldy z Rollów Weinigerowej – uczestniczki powstania styczniowego, kurierki Rządu Narodowego (pole nr 10b).


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również:

 • po raz pierwszy organizatorem Kwesty na Cmentarzy Komunalnym
  w Krzywczy. 
  Kwestował Wójt Gminy Krzywcza- p. Witold Szpytman, radni gminy , pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy i uczniowie Gimnazjum w Krzywczy
  na konserwację nagrobku hrabiny Karoliny z Humnickich Dembińskiej
  z ok. 1860 r. (prawdopodobnie współwłaścicieli majątku Ruszelczyckiego) oraz grobowca rodzinnego Joczów i Bocheńskich. (Bolesław Jocz uczestnik powstania styczniowego, członek Wydziału Powiatowego końca XX. ,natomiast W. Emanuel Bocheński pełnił przez pewien czas funkcję starosty powiatu przemyskiego)- zebrano kwotę 2 806,69 zł.

 • na Cmentarzach w Gminie Orły po raz drugi kwestowali radni, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna z: Orłów, Drohojowa, Wacławic i Zadąbrowia. Na remont grobowca Józefa Kazimierza Chojeckiego – Wicemarszałka Królestwa Galicji i Lodomerii, asesor Ziemi Przemyskiej, szambelana królewskiego, po I rozbiorze Polski osiadłego na stałe w Galicji, członka deputowanych stanów, komisarza galicyjskiego, a od 1791 – kawalera Orderu św. Stanisława – zebrano kwotę 1924,84 zł.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc
w ratowaniu przemyskich cmentarzy i cmentarza zabytkowego
w Drohojowie.
Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla i odwiedzających przemyskie cmentarze – przemyślan – przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.
Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty oraz Komisji, powołanej do rozliczenia kwesty za poświęcony czas i profesjonalizm.

Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska
LINKI:

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

1-2 listopada 2013 r. współorganizacja ze Związkiem Gmin Fortecznych AKCJI „PAMIĘTAJMY !!! 1 LISTOPADA zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914-1918 „Mortius ProPatria – polegli za Ojczyznę”.

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl organizowało AKCJĘ „PAMIĘTAJMY !!! 1 LISTOPADA  zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914-1918 „Mortuis Pro Patria – polegli za Ojczyznę”.

W ramach Akcji członkowie Towarzystwa wspólnie z harcerzami i młodzieżą gimnazjalną zaświecili 420 zniczy na Cmentarzu wojennym w Drohojowie, przemyskich cmentarzach i cmentarzu Komunalnym w Krzywczy.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

31.X – 2.XI.2013 „Kwesta 2013″

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zaprasza wszystkich do udziału
w zbiórce publicznej „Kwesta 2013″ organizowanej w dnia 31 X – 2 XI 2013 roku
w godz. 9.00- 17.00 na Cmentarzu Głównym , Cmentarzu Wojskowym
i Zasańskim 
w Przemyślu oraz Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy oraz Cmentarzach Komunalnych i Parafialnych Gminy Orły. Osoby zainteresowane prosi się o zapisywanie w dogodnych dniach i godzinach pod telefonem 512 597 805

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 22 października 2013 r.

W dniu 22 października 2013 r. o godz. 13.00 odbył się komisyjny odbiór
konserwatorski odrestaurowanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu następujących grobowców na Cmentarzu Głównym w Przemyślu:

1. Kwatera 16 rząd. 9 grób 4:
Eleonora z Hildów Leontowiczowa – zm. 1867
Ludwika Hild de Hildebrand – zm. 1905

2. Kwatera 16 rząd. 9 grób 3 – Brak tablicy
3. Kwatera 16 rząd. 9 grób 2
Krupińska Paulina – zm. 22 09.1983
Nowina Przybylski Stefan
Przybylska z Olszewskich Kazimiera – zm. 16.06.1950
Krupska z Halskich Antonina – zm.17.11. 1895r.
Krupiński Ksawery – zm. 1.01.1891r.
Pozakowska Janina

4. Kwatera 16 rząd. 9 grób 1
Giebułtowicz Stanisław – zm. 7.02.1905 r.
Krakowska Giebułtowicz Salomea

W pracach komisji uczestniczyli:
• od Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – konserwator
Irena Zając i konserwator Katarzyna Diduch
• z ramienia PGK sp. z o.o. – Ryszard Siniewicz i Marek Chodań,
• z Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu: Prezes Zarządu – Bogusława Pieczyńska, członek Zarządu TPPiR – Marian Hnatyk, wiceprzewodniczący KOSC – Zbigniew Jęczalik i członek Towarzystwa Krystyna Czajkowska,
• wykonawca prac – konserwator Halszka Granek.

Ogólny koszt prac czterech grobowców- to suma 30060,00 zł. W kwocie tej percypowały środki: z Kwesty 2012, środki Gminy Miejskiej Przemyśl oraz środki z dotacji od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
Ponadto Gmina Miejska Przemyśl z własnych funduszy wyremontowała zniszczoną, a biegnącą obok grobowców alejkę cmentarną.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

24 IX 2013 r. – odbiór konserwatorski odrestaurowanych Chimer – Józefa Wilka na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu.

W dniu 24 września 2013 r. o godz. 13.00 odbył się komisyjny odbiór
konserwatorski odrestaurowanych Chimer – Józefa Wilka na Cmentarzu
Zasańskim w Przemyślu. W pracach komisji uczestniczyli: od Podkarpackiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – konserwator Zając Irena
i konserwator Katarzyna Diduch, Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urz edu Miejskiego
w Przemyślu – Alicja Strojny, Prezes Zarządu TPPiR – Bogusława Pieczyńska,
członek Zarządu TPPiR – Marian Hnatyk oraz wykonawca prac- konserwator
Roman Dawidziak.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

22 IX 2013 r. – uroczyste przekazanie odremontowanego grobowca Seweryna hr. Drohojowskiego – Zespołowi Szkół w Drohojowie

W dniu 22 września 2013 r. odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie
pod opiekę dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Drohojowie – grobowca
Seweryna hr. Drohojowskiego h. Korczak na Cmentarzu Komunalnym
w Drohojowie.

Uroczystość rozpoczęto mszą św., po której proboszcz Parafii w Drohojowie –
ks. Adam Hus poświecił odremontowany grobowiec, a Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pieczyńska wręczyła Akt
Przekazania grobowca – Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Drohojowie –
Magdalenie Wilk- Perłak. Młodzież złożyła kwiaty, a członkowie Zarządu
TPPiR- zapalili znicze.

Należy przypomnieć, że grobowiec odremontowano staraniem naszego
Towarzystwa ze środków: Kwesty 2012 w Gminie Orły, środków własnych
Towarzystwa i Wójta Gminy Orły.

Prezes Towarzystwa podkreśliła walory zabytkowo- historyczne cmentarza
starego w Drohojowie i zaapelowała o włączenie się władz i Zespołu Szkół
i mieszkańców w Kwestę 2013 w Gminie Orły z przeznaczeniem na
konserwację pięknego grobowca z „płaczką” – Józefa Kazimierza
Chojeckiego- Wicemarszałka Królestwa Galicji i Lodomerii i kawalera Orderu
św. Stanisława końca XIX w.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

20 IX 2013 r. – spotkanie organizacyjne w ramach Projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji”

20 IX 2013 r. – spotkanie organizacyjne przedstawicieli przemyskich instytucji
i stowarzyszeń w ramach Projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji „ w biurze TPPiR, Rynek 5 w Przemyślu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

1 IX i 17 IX 2013 r. – rocznica wybuchu II wojny światowej i napaści wojsk sowieckich na Polskę

Tradycyjnie, jak co roku poczet sztandarowy i członkowie Towarzystwa uczestniczyli
w uroczystościach państwowych z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

30 sierpnia 2013 r. – 123 – lecie Towarzystwa

     Minęło 123 lat działalności statutowej członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.Zarząd Towarzystwa postanowił zorganizować z tej okazji w dniu
30 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00 spotkanie przy kawie i herbacie w biurze Towarzystwa, Rynek 5 w Przemyślu. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w spotkaniu tym uczestniczył Wiceprezydent Miasta – Wojciech Błachowicz.
     Następnie o godz. 18.00 wszyscy udali się na mszę św. do Kościoła O. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszę tę celebrowaną przez Ojców Karmelitów pod przewodnictwem O. Gwadiana Pawła Ferko odprawiono w intencji: zmarłych i żyjących członków oraz sympatyków Towarzystwa, sponsorów wspierających działalność statutową Towarzystwa
i za obrońców naszego miasta oraz całej Ziemi Przemyskiej.
     Następnie, w sali kolumnowej Hali Sportowej, przy ul. Mickiewicza w Przemyślu Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska oraz Wiceprezes Zarządu – Ewa Sawicka, nakreśliły krótką historię Towarzystwa i podsumowały pracę Zarządu. Spotkanie zakończyło się wspólnym wieczorkiem tanecznym. Oprawę muzyczną zapewnił
Zespół „Studio”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Lipiec – wrzesień 2013 r. – trwają prace renowacyjne na przemyskich cmentarzach.

Trwają prace renowacyjne na przemyskich cmentarzach.
Zdjęcia: 1-3 – przy grobowcu rodziny Hildebrand i trzech położonych od niego na prawo
na cmentarzu Głównym w Przemyślu. Prace prowadzone są przez konserwator Halszke Granek. W pracach wspomagają Panią konserwator praktykancki – kamieniarze
i architekci – studenci z Torunia.

Zdjęcia: 4-5 – przy chimerach ( rzeźbach ) Józefa Wilka na cmentarzu Zasańskim. Prace renowacyjne prowadzi konserwator Roman Dawidziak.

 

Uskoczono remont grobowca rodziny Drohojowskich na cmentarzu w Drohojowie
(Gmina Orły). Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu – zaprasza wszystkich na uroczyste przekazanie grobowca pod opiekę młodzieży Zespołu Szkół w Drohojowie w dniu 22 września 2013 ( niedziela ) po mszy świętej.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe