Komitet Ochrony Starych Cmentarzy – Sekcja TPPiR

W roku 1978 w Przemyślu powstał Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył mgr Antoni Rachwał.
Z inicjatywy Komitetu – Miejska Rada Narodowa w Przemyślu  podjęła uchwałę o objęciu ochroną prawną pól od nr 1 – 22 na Cmentarzu Głównym w Przemyślu  pragnąc uratować przed zniszczeniem cenne obiekty kultury i historii miasta.
Od 1981 r., ramach współpracy z Politechnika Krakowską – Akcja „Przemyśl 2000” dokonano inwentaryzacji architektonicznej, fotograficznej, historycznej najcenniejszych nagrobków i grobowców na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.
W wyniku pierwszych czterech lat działalności Komitetu – Towarzystwo przekazało Wojewódzkiemu Konserwatorowi zabytków zestaw opracowań, obejmujący ponad 120 obiektów,stwarzając tym samym podstawę do dalszej kontynuacji tego rodzaju działalności.
W 1983 r. Społeczny Komitet Ochrony Cmentarzy Przemyskich tworzyli:
Rachwał Antoni, Gawlik Adam, Czarnecki Franciszek, Ładyżyński Bohdan,
Fenczak Andrzej, Konieczny Zdzisław, Trojanowski Władysław,
Gębarowicz Bogusław, ks. Zbigniew Bielanowicz, Żądło Maria, Tadeusz Śliwa,  A. Pokryszko, 
Woj. Konserwator Zabytków- Z. Wołkow- Nestorow oraz urzędujący Kierownik Cmentarza.
Wraz ze śmiercią  sędziego Antoniego Rachwała – Komitet przerwał działalność ale  został reaktywowany  na X  Zjeździe Przemyślan w 2007 r. pod nazwą Komitet Ochrony Starych Cmentarzy , a jego prowadzenie powierzono Pani Alicji Chruścickiej.
W Komitecie tym aktywnie wówczas działali: przewodnicząca: Alicja Chruścicka
oraz Członkowie: Waldemar WigluszRoman TaworskiBogusława PieczyńskaBolesław CzyżowiczZdzisław KoniecznyJerzy ZajicJanusz BatorWładysław Zych, i inni.

informacje o poczatkach  działalności Komitetu

W październiku 2012 roku dokonano weryfikacji składu członkowskiego
i do działalności w Komitecie Ochrony Starych Cmentarzy zaproszono nowe osoby.
Komitet ten aktualnie  tworzą: Alicja Chruścicika, Zbigniew Jęczalik,
Bogusława Pieczyńska, Beata Kot, Ewa Sawicka, Marek Chodań,
Roman Taworski, Elżbieta Duplaga, Waldemar Wiglusz, Krzysztof Majewski,
Janina Husar, Ryszard Siniewicz, Małgorzata Olędzka, Anna Hayder
i Zdzisław Konieczny.