Słowo wstępne

WITAMY !

na stronie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, jednego z najstarszych w Polsce towarzystw, które w swojej historii występowało pod dwiema nazwami:

od 1890 r. – Towarzystwo Upiększania Miasta,
od 1974 r. i nadal – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Od 2005 r. Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2010 r. – sztandar, który uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych i miejskich oraz uroczystościach, spotkaniach i pogrzebach naszych członków.

Celem działalności społecznej członków Towarzystwa, od powstania
po dzień dzisiejszy jest upiększanie miasta Przemyśla przez wspieranie konserwacji istniejących zabytków architektonicznych i historycznych, miejsc pamięci, promowanie miasta, regionu oraz wybitnych osobowości miasta i regionu.

Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców oraz sympatyków Przemyśla i regionu, mieszkających poza jego granicami Ziemi Przemyskiej, pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i perspektywach jego rozwoju. Towarzystwo w ramach swojej działalności współpracuje z:

 • Archiwum Państwowym w Przemyślu
 • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej,
 • Hufcem Ziemi Przemyskiej,
 • Centrum Kulturalnym w Przemyślu
 • Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu,
 • Oddziałem PTH, Oddziałem PTTK,
 • Przemyskim Konwentem Społeczno- Gospodarczym,
 • Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,
 • Spółkami miejskimi: PWiK, PGK i MZK,
 • Komendą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Przemyską Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • Zakładami Karnymi w Przemyślu i Medyce.

W ramach organizacji Zjazdów Przemyślan, Plebiscytu „Przemyślanin Roku”, corocznej Kwesty i renowacji zabytkowych grobowców, realizacji projektów, organizowania spotkań i szkoleń - Towarzystwo współpracuje:

 • Prezydentem Miasta Przemyśla
 • Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków,
 • Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu
 • dyrekcją, nauczycielami i uczniami przemyskich szkół wyższych i średnich: Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Wyższego Seminarium Duchownego, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych.

Mottem działalności społecznej członków Towarzystwa są słowa Bolesława Prusa:

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”

Prezes Zarządu- Bogusława Pieczyńska