Honorowi Członkowie

HONOROWI   CZŁONKOWIE
(Towarzystwa Upiększania Miasta)
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Lp.

IMIĘ   I   NAZWISKO

OKAZJA   NADANIA TYTUŁU

 1 Zdzisław Cichocki

90-lecie Towarzystwa Upiększania Miasta – 06.06.1980 r.

 2 Zdzisław Drewniowski
 3 Zygmunt Felczyński
 4 Henryk Jaskuła
 5 Bolesław Kordas
 6 Czesław Stopiński
 7 Zbigniew Strzelecki
 8 Józefa Czajkowska

100-lecie Towarzystwa Upiększania Miasta – 02.09.1990 r.

 9 Emil Nowina-Czerny
 10 Władysław Dec
 11 Maciej Kozubal
 12 Stanisław Koperski
 13 Jan Lisowski
 14 Konstanty Szafirowicz
 15 Zbigniew Szwarc
 16 Kazimierz Wańczowski
 17 Zbigniew Womaczka
 18 Krystyna Andrzejczyk

Jubileusz 110-lecia istnienia Towarzystwa – 16.06.2000 r.

 19 Joanna Bury
 20 Adam Gawlik
 21 Bogusław Gębarowicz
 22 Mariusz Kościelny
 23 Zdzisław Konieczny
 24 Zbigniew Stypułkowski
 25 Igor Trella
 26 Stanisław Dąbrowa

30 rocznica TPPiR
- 05.09.2004 r.

 27 Stanisław Jurek
 28 Jerzy Klepacki
 29 Tadeusz Król
 30 Leon Legeń
 31 Danuta Mikusz
 32 Irena Śliwa
 33 Roman Taworski
 34 Leszek Włodek
 35 Maria Siemaszko

„115 –lecie Towarzystwa”
04.09.2005 r.

 36 Matylda Mikołajczyk

IX Zjazd Przemyślan
10.09. 2006 r.

 37 Teresa Bystrzycka
 38 Jan Mach
 39 Jan  Jawornicki
 40 Witold Kopański  (pośmiertnie)
 41 Tadeusz Niemiec 120 – lecie TPPiR
04.09. 2010 r.
 42 Poseł na Sejm RP- Piotr Tomański
 43 Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 44 O. Andrzej Gut
 45 Elżbieta Kasprzycka
 46 Barbara Lorenz
 47 Marian Zasadziński
 48 Stanisław Marko
 49 Jacek Buczaniewicz