Przemyskie Centrum Wolontariatu

    Przemyskie Centrum Wolontariatu powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu  2010 roku.
Przemyskie Centrum Wolontariatu rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, integruje członków wielu organizacji pozarządowych,  organizuje akcje i realizuje projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna.
Od początku działalności pozyskaliśmy ok. 300 wolontariuszy w wieku od 16 do 65 lat,. W ciągu dwóch lat zorganizowaliśmy:

 • dwukrotnie szkolenie w ramach Przemyskiej Akademii Wolontariatu;
 • odmalowaliśmy świetlicę – pokoik zabaw dla dzieci na Oddziale Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala na Monte Cassino w Przemyślu.
 • wolontariat wychowawczo-opiekuńczy na Oddziale Chorób Dziecięcych
  w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu;
 • dwukrotnie 21 marca -  Akcję „Zamieniamy plastiki, szkło i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”;
 • dwukrotnie Dzień Dziecka i Mikołajki na Oddziale Dziecięcym
  w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu,
 • zbierając nakrętki – pomagamy wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu w pozyskaniu sponsorowanych wózków inwalidzkich
 • uczestniczyliśmy w Akcji ”Szlachetna  paczka” w roku 2011;
 • drugi rok szkolny – wolontariat korepetycyjny z języka angielskiego
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Przemyślu;
 •  uczestniczyliśmy w organizacji Dni Patrona Przemyśla – „Wincentiada 2012”
 • odpowiedzieliśmy na kilka prywatnych zgłoszeń o pomoc.

Ideę wolontariatu szerzymy poprzez spotkania z licealistami i członkami naszego Towarzystwa w trakcie, których prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia i dzielimy się zdobytym doświadczeniem.
Pragniemy, by każdy członek społeczności wolontariuszy znał przysługujące mu prawa, świadomie przyjmował i konsekwentnie wypełniał swoje obowiązki, dlatego systematycznie organizujemy szkolenia.
Pragniemy, aby działalność Przemyskiego Centrum Wolontariatu zachęcała do uważniejszego przyglądania się otaczającej nas rzeczywistości i dostrzeżenia tkwiącego w niej pozytywnego potencjału.
    APELUJEMY ! Do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 3
w Przemyślu przychodzą dzieci po długim leczeniu a czasami zagrożone środowiskowo. Wychowawcy internatu proszą: potrzebna jest pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań, zorganizowanych wyjść z Ośrodka na spacer czy wycieczkę.
    Wolontariusze są tam potrzebni od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. Myślę, że nie trudno znaleźć choć chwilę przynajmniej raz w tygodniu, żeby przyjść i pomóc tym dzieciom. Zapraszam do pomocy.!

   PONADTO !

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw
Działalność PCW w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem/wolontariuszką
Przemyskiego Centrum Wolontariatu
sekcji Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
z siedzibą Rynek 5, II p, 37-700 Przemyśl, Tel.: 512 597 805
www.tppir.przemysl.pl; e-mail : zarzad.tppir@gmail.com
Dyżury biura: poniedziałek 10.00- 13.30 ; Środa: 16.00- 17.30 

Przyda nam się każda para rąk, więc jeśli lubisz:

 • układać dokumenty w sekretariacie,
 • pisać teksty,
 • tłumaczyć teksty,
 • tworzyć i prowadzić strony internetowe,
 • pisać wnioski i projekty,
 • organizować spotkania, wycieczki, ogniska,
 • przewodniczyć grupie,
 • pomagać ludziom starszym, dzieciom ,
  oraz osobom niepełnosprawnym,
 • grasz na jakimś instrumencie,
 • śpiewasz,

to z pewnością nam się przydasz !

                               Zgłoś się i wypełnij Deklarację Wolontariusza

Pozwoli on nam dowiedzieć się więcej o Tobie.
Wszystkie dane są tylko do użytku wewnętrznego PCW i będą wykorzystane
tylko i wyłącznie do celów związanych z wolontariatem.

                                          To wszystko!  Dziękujemy!
Koordynator PCW- Prezes Zarządu TPPiR
Bogusława Pieczyńska

Załączniki:

 1. Deklaracja Wolontariusza
 2. Karta ewidencji pracy wolontariusza
 3. Wyrażenie zgody rodziców- korepetycje
 4. Wyrażenie zgody rodziców – wolontariat w szpitalu