Organy TPPiR

Walne Zgromadzenie Członków TPPiR odbyło się 15 marca 2013 r.
Uczestniczyło w nim 56 osób, którzy dokonali wyboru następujących organów na
następną pięcioletnią kadencję: 2013-2018

ZARZĄD:
Prezydium Zarządu:

Prezes - Bogusława Pieczyńska
Wiceprezes - Ewa Sawicka
Wiceprezes - Marian Hnatyk
Sekretarz - Wiesława Radochońska
Skarbnik - Maria Gawlik

Członkowie Zarządu:

  • Marek Chodań
  • Zbigniew Gnus
  • Feliks Górski
  • Zbigniew Jęczalik
  • Halina Kasyan
  • Maria Niedźwiedź

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca : Małgorzata Gazdowicz

członkowie:

  • Janina Kryńska-Jasina
  • Krystyna Woińska

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący: Jan Zrajko

członkowie:

  • Bożena Lechowicz
  • Grażyna Ciupińska