Sponsorzy

SZANOWNI PAŃSTWO

DZIĘKUJEMY DOTYCHCZASOWYM SPONSOROM:

 • Posłowi na Sejm RP – Piotra Tomańskiego
 • Posłowi na Sejm RP- Markowi Rząsie
 • Prezydentowi Miasta Przemyśla – Robertowi Chomie
 • Staroście Powiatu Przemyskiego- Janowi Pączek
 • Specjalistycznemu Gospodarstwu Sadowniczemu – Marian Szeliga – Żurawica
 • Zarządowi Przemyskiej Gospodarki Komunalne sp. z o.o. w Przemyślu
 • Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu
 • Radnym Powiatu Przemyskiego: Markowi Kudła, Władysławowi Maciupa, Henrykowi Sowa, Janowi Semków
 • Wydziałowi Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu
 • Dyrekcji Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu
 • Kierownictwu Sklepu „CASTORAMA” w Przemyślu
 • Funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Przemyślu
 • Grupie Ratownictwa PCK w Przemyślu.
 • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu ,
 • Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 • Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przemyślu ,
 • Właścicielom Cukierni „Fiore” w Przemyslu
 • Członkom naszego Towarzystwa: Ryszardowi i Danucie Kostka, Zbigniewowi Jęczalikowi, Łucji Góra, Marii Gawlik, Markowi Chodań, Małgorzacie Gazdowicz, Marianowi Hnatyk, Zdzisławowi Jasina, Feliksowi Górskiemu, Marii Jaroch, Dariuszowi Maga,
 • Wszystkim WOLONTARIUSZOM Przemyskiego Centrum Wolontariatu

DZIĘKUJEMY DYREKCJOM, NAUCZYCIELOM I UCZNIOM WSPÓŁPRACUJACYCH Z NAMI SZKÓŁ:

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
 • Zespołu szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
 • Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
 • II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu
 • Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu
 • Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 4 w Przemyślu
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Przemyślu
 • Gimnazjum nr 2 w Przemyślu

DZIĘKUJEMY ZA OPRAWĘ MEDIALNĄ:

 • Telewizji kablowej TOYA – p. Teresie i Januszowi Kroczkom
 • Redakcji „Życia Podkarpackiego”
 • Redakcji „Przemyskiej Niedzieli”
 • Redaktorowi Naczelnemu „Naszego Przemyśla”
 • Redakcji „Nowin”