Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

walne2014

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyły się kolejne warsztaty literacko-historyczno-regionalne i fotograficzne

 • W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyły się kolejne warsztaty literacko-historyczno-regionalne i fotograficzne, w których uczestniczyła młodzież zakwalifikowanych do projektu Gimnazjów. W trakcie warsztatów literacko – historycznych wskazano techniki pozyskiwania informacji od ludzi starszych, przeprowadzania wywiadów, wspomnień, poszukiwania źródeł o historii regionu, zbieranie informacji o tradycjach, legendach, zwyczajach sposobach ich redagowania.
  Z kolei w ramach warsztatów fotograficznych przekazano wiedzę na zakresu budowy aparatu fotograficznego, podstaw prawidłowego wykonywania i obróbki zdjęć fotografii cyfrowej.

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

 • 6 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno – warsztatowe trenerów
  z młodzieżą i nauczycielami – opiekunami z w/w gimnazjów.

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

 • W dniu 1 grudnia 2013. – Komisja Rekrutacyjna Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla
  i Regionu : Kierownikiem Projektu, Prezes Zarządu oraz Trener warsztatów fotograficznych dokonała weryfikacji zgłoszonych gimnazjów i zakwalifikowała do uczestnictwa w projekcie młodzież:

  1. Publicznego Gimnazjum w Krzywczy (opiekunowie młodzieży: mgr Janina Szymańska, mgr Piotr Haszczyn)
  2. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekunowie: mgr Monika Bodnar,
   mgr Alicja Karbowniszyn)
  3. Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
   w Przemyślu
    (opiekun młodzieży- mgr Małgorzata Fil)

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

„Wspólnie świętujemy – 11 listopada – od Przemyśla do Rudołowic”

Ciekawą formę obchodów Święta Niepodległości zaproponowało w tym roku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wspólnie z Akademią Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia
i Stowarzyszeniem „Aktywna Jedenastka” z Przemyśla oraz Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic (Gmina Róźwienica, powiat jarosławski). Inicjatywa
ta realizowana w ramach projektu Pro Carpatii i finansowana z PO FIO miała na celu zintegrowanie społeczeństwa lokalnego dwóch powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

W ramach inicjatywy samodzielnie wykonano 1250 kotylionów i opracowano
i wydrukowano 1500 śpiewników pieśni patriotycznych.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się w poniedziałkowy poranek 11 listopada br., kiedy to
z biura Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu wyruszyły grupy wolontariuszy w/w stowarzyszeń wspierane przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu oraz członków TPPK O/ Przemyśl, Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka i udały się na ulice Przemyśla, by wszystkim uczestnikom (biernym i czynnym) Narodowego Święta Niepodległości – rozdać śpiewniki i wpinać biało-czerwone kotyliony. Napotkane osoby przyjmowały ten gest
z radością, powagą i szacunkiem.

Po wspólnym uczestnictwie we mszy św. sprawowanej za Ojczyznę w Archikatedrze ruszono pochodem na przemyski Rynek, gdzie aktorzy Amatorskiego Teatru „Fredreum” przedstawili krótka scenkę Odzyskania Niepodległości w Przemyślu w dniu 10-11 listopada 1918 r., na balkonie kamienicy nr 5 – przygotowaną przez inicjatorów projektu.

Następnie uczestnicy pochodu przemaszerowali od popiersia Józefa Piłsudskiego do Pomnika Orląt Przemyskich, oddając hołd obrońcom Niepodległości Polski – wiązankami kwiatów.

Po zakończonych uroczystościach państwowych w Przemyślu 52 osobowa grupa uczestników projektu udała się na dworzec kolejowy PKP w Przemyślu, by z pieśnią na ustach dotrzeć do Jarosławia. Obdarowani śpiewnikami i kotylionami pasażerowie PKP chętnie włączali się do wspólnego świętowania.

Tak wspaniała atmosfera trwała aż do Jarosławia, gdzie sprzed Dworca PKP ruszono do Rudołowic. Miłą niespodzianką, był fakt włączania się do wspólnego śpiewania napotkanych przy dworcu mieszkańców Jarosławia. Chętnie odbierali śpiewniki i kotyliony. Wielu
z wdzięcznością dziękowało za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia.

Kulminacyjnym punktem tego dnia było spotkanie ze społecznością Rudołowic, urządzone przy budynku Szkoły Podstawowej. Po powitaniu odbyła się wspólna zabawa kotylionowa przy ognisku. Nie zabrakło smacznej grochówki, kiełbaski i kaszanki oraz wyśmienitych ciast, przygotowanych przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic. Biesiadę umilała skoczna muzyka zachęcająca wszystkich uczestników do tańca
i śpiewu. Wszyscy zgodnie potwierdzali, że właśnie tak – radości winno być obchodzone Narodowe Święto Niepodległości.

Ten wyjątkowy dzień był źródłem niezapomnianych przeżyć, wzruszeń i radości dla wszystkich. Był okazją do nauki patriotyzmu, wzorcem pielęgnowania ojczystej tradycji oraz przykładem integrowania się, nawet tak oddalonych od siebie środowisk lokalnych.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

10 listopada 2013 r. – Święto Hufca Ziemi Przemyskiej, im. Orląt Przemyskich przed Pomnikiem Orląt Przemyskich w Przemyślu

W dniu 10 listopada o godz. 10.00 na zaproszenie Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu – Bogusława Pieczyńska uczestniczyła w Świecie Hufca. W trakcie uroczystości pod Pomnikiem Orląt Przemyskich wręczyła podziękowania za udział Drużyn w „Kweście 2013”:

- Szczepowi Czarnej 13 Przemyskiej TWIERDZA im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”;
– 99 Przemyskiej Drużynie Starszoharcerskiej;
– XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużynie Wodnej im. hm. Edwarda Heila;
– 21 Przemyskiej Drużynie Harcerskiej im. „Szarych Szeregów”;

oraz koordynatorce udziału harcerek i harcerzy w Kweście – Przewodniczącej Komisji Historycznej hm. Krystynie Czajkowskiej.


Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„WSPÓLNIE ŚWIĘTUJEMY” 11 LISTOPADA

„WSPÓLNIE ŚWIĘTUJEMY” 11 LISTOPADA od Przemyśla do Rudołowic – pieśnią patriotyczną i biało-czerwonymi  kotylionami łączymy mieszkańców powiatu przemyskiego i jarosławskiego

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

4 listopada 2013 r. – PODSUMOWANIE „KWESTY 2013”

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2013”,
w dniach 31 X – 2 XI 2013 roku informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi
401 wolontariuszy zebrano do puszek na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę
27 075,50 zł . Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy brali udział:

 • PREZYDENT i WICEPREZYDENCI MIASTA,
 • SENATOROWIE i POSŁOWIE RP,
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ i WOJEWÓDZKIEJ,
 • ARTYŚCI, DZIENNIKARZE,
 • PRACOWNICY URZĘDÓW I INSTYTUCJI KULTURY,
 • MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ ŚREDNICH: I Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich
  i Gastronomicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3
  w Przemyślu,
 • członkowie STOWARZYSZEŃ: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Muzyczne, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Przemyski Klub Fajki, Cech Rzemiosł Różnych, Związku Żołnierzy WP, Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego, Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Regionalnej Izby Gospodarczej,
 • Członkowie Zarządu FUNDACJI „jerzyk”,
 • GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK,
 • osoby indywidualne.

Komitet Ochrony Starych Cmentarzy podjął decyzję, aby ze środków z Kwesty 2013 odrestaurować zapomniane nagrobki z pola nr 18, umiejscowione naprzeciw nagrobka rodziny Hildów, dla rozszerzenia zakresu konserwacji w tym obszarze cmentarza. Są to: nagrobek radcy sądowego Jana Konrada Adelmana (1883 r.) -w formie eklektycznego obelisku i nagrobek rodziny Neuwirth. Komisja wybrała również do do konserwacji nagrobek Ludwiny z Czyżewiczów Neusserowej zm. 1868 r. sygnowany przez lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutelego (pole nr 15) oraz Klotyldy z Rollów Weinigerowej – uczestniczki powstania styczniowego, kurierki Rządu Narodowego (pole nr 10b).


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również:

 • po raz pierwszy organizatorem Kwesty na Cmentarzy Komunalnym
  w Krzywczy. 
  Kwestował Wójt Gminy Krzywcza- p. Witold Szpytman, radni gminy , pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy i uczniowie Gimnazjum w Krzywczy
  na konserwację nagrobku hrabiny Karoliny z Humnickich Dembińskiej
  z ok. 1860 r. (prawdopodobnie współwłaścicieli majątku Ruszelczyckiego) oraz grobowca rodzinnego Joczów i Bocheńskich. (Bolesław Jocz uczestnik powstania styczniowego, członek Wydziału Powiatowego końca XX. ,natomiast W. Emanuel Bocheński pełnił przez pewien czas funkcję starosty powiatu przemyskiego)- zebrano kwotę 2 806,69 zł.

 • na Cmentarzach w Gminie Orły po raz drugi kwestowali radni, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna z: Orłów, Drohojowa, Wacławic i Zadąbrowia. Na remont grobowca Józefa Kazimierza Chojeckiego – Wicemarszałka Królestwa Galicji i Lodomerii, asesor Ziemi Przemyskiej, szambelana królewskiego, po I rozbiorze Polski osiadłego na stałe w Galicji, członka deputowanych stanów, komisarza galicyjskiego, a od 1791 – kawalera Orderu św. Stanisława – zebrano kwotę 1924,84 zł.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc
w ratowaniu przemyskich cmentarzy i cmentarza zabytkowego
w Drohojowie.
Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla i odwiedzających przemyskie cmentarze – przemyślan – przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.
Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty oraz Komisji, powołanej do rozliczenia kwesty za poświęcony czas i profesjonalizm.

Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska
LINKI:

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

1-2 listopada 2013 r. współorganizacja ze Związkiem Gmin Fortecznych AKCJI „PAMIĘTAJMY !!! 1 LISTOPADA zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914-1918 „Mortius ProPatria – polegli za Ojczyznę”.

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl organizowało AKCJĘ „PAMIĘTAJMY !!! 1 LISTOPADA  zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914-1918 „Mortuis Pro Patria – polegli za Ojczyznę”.

W ramach Akcji członkowie Towarzystwa wspólnie z harcerzami i młodzieżą gimnazjalną zaświecili 420 zniczy na Cmentarzu wojennym w Drohojowie, przemyskich cmentarzach i cmentarzu Komunalnym w Krzywczy.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe