31.X – 2.XI.2013 „Kwesta 2013″

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zaprasza wszystkich do udziału
w zbiórce publicznej „Kwesta 2013″ organizowanej w dnia 31 X – 2 XI 2013 roku
w godz. 9.00- 17.00 na Cmentarzu Głównym , Cmentarzu Wojskowym
i Zasańskim 
w Przemyślu oraz Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy oraz Cmentarzach Komunalnych i Parafialnych Gminy Orły. Osoby zainteresowane prosi się o zapisywanie w dogodnych dniach i godzinach pod telefonem 512 597 805

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 22 października 2013 r.

W dniu 22 października 2013 r. o godz. 13.00 odbył się komisyjny odbiór
konserwatorski odrestaurowanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu następujących grobowców na Cmentarzu Głównym w Przemyślu:

1. Kwatera 16 rząd. 9 grób 4:
Eleonora z Hildów Leontowiczowa – zm. 1867
Ludwika Hild de Hildebrand – zm. 1905

2. Kwatera 16 rząd. 9 grób 3 – Brak tablicy
3. Kwatera 16 rząd. 9 grób 2
Krupińska Paulina – zm. 22 09.1983
Nowina Przybylski Stefan
Przybylska z Olszewskich Kazimiera – zm. 16.06.1950
Krupska z Halskich Antonina – zm.17.11. 1895r.
Krupiński Ksawery – zm. 1.01.1891r.
Pozakowska Janina

4. Kwatera 16 rząd. 9 grób 1
Giebułtowicz Stanisław – zm. 7.02.1905 r.
Krakowska Giebułtowicz Salomea

W pracach komisji uczestniczyli:
• od Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – konserwator
Irena Zając i konserwator Katarzyna Diduch
• z ramienia PGK sp. z o.o. – Ryszard Siniewicz i Marek Chodań,
• z Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu: Prezes Zarządu – Bogusława Pieczyńska, członek Zarządu TPPiR – Marian Hnatyk, wiceprzewodniczący KOSC – Zbigniew Jęczalik i członek Towarzystwa Krystyna Czajkowska,
• wykonawca prac – konserwator Halszka Granek.

Ogólny koszt prac czterech grobowców- to suma 30060,00 zł. W kwocie tej percypowały środki: z Kwesty 2012, środki Gminy Miejskiej Przemyśl oraz środki z dotacji od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
Ponadto Gmina Miejska Przemyśl z własnych funduszy wyremontowała zniszczoną, a biegnącą obok grobowców alejkę cmentarną.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

24 IX 2013 r. – odbiór konserwatorski odrestaurowanych Chimer – Józefa Wilka na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu.

W dniu 24 września 2013 r. o godz. 13.00 odbył się komisyjny odbiór
konserwatorski odrestaurowanych Chimer – Józefa Wilka na Cmentarzu
Zasańskim w Przemyślu. W pracach komisji uczestniczyli: od Podkarpackiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – konserwator Zając Irena
i konserwator Katarzyna Diduch, Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urz edu Miejskiego
w Przemyślu – Alicja Strojny, Prezes Zarządu TPPiR – Bogusława Pieczyńska,
członek Zarządu TPPiR – Marian Hnatyk oraz wykonawca prac- konserwator
Roman Dawidziak.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

22 IX 2013 r. – uroczyste przekazanie odremontowanego grobowca Seweryna hr. Drohojowskiego – Zespołowi Szkół w Drohojowie

W dniu 22 września 2013 r. odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie
pod opiekę dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Drohojowie – grobowca
Seweryna hr. Drohojowskiego h. Korczak na Cmentarzu Komunalnym
w Drohojowie.

Uroczystość rozpoczęto mszą św., po której proboszcz Parafii w Drohojowie –
ks. Adam Hus poświecił odremontowany grobowiec, a Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pieczyńska wręczyła Akt
Przekazania grobowca – Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Drohojowie –
Magdalenie Wilk- Perłak. Młodzież złożyła kwiaty, a członkowie Zarządu
TPPiR- zapalili znicze.

Należy przypomnieć, że grobowiec odremontowano staraniem naszego
Towarzystwa ze środków: Kwesty 2012 w Gminie Orły, środków własnych
Towarzystwa i Wójta Gminy Orły.

Prezes Towarzystwa podkreśliła walory zabytkowo- historyczne cmentarza
starego w Drohojowie i zaapelowała o włączenie się władz i Zespołu Szkół
i mieszkańców w Kwestę 2013 w Gminie Orły z przeznaczeniem na
konserwację pięknego grobowca z „płaczką” – Józefa Kazimierza
Chojeckiego- Wicemarszałka Królestwa Galicji i Lodomerii i kawalera Orderu
św. Stanisława końca XIX w.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

20 IX 2013 r. – spotkanie organizacyjne w ramach Projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji”

20 IX 2013 r. – spotkanie organizacyjne przedstawicieli przemyskich instytucji
i stowarzyszeń w ramach Projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji „ w biurze TPPiR, Rynek 5 w Przemyślu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

1 IX i 17 IX 2013 r. – rocznica wybuchu II wojny światowej i napaści wojsk sowieckich na Polskę

Tradycyjnie, jak co roku poczet sztandarowy i członkowie Towarzystwa uczestniczyli
w uroczystościach państwowych z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

30 sierpnia 2013 r. – 123 – lecie Towarzystwa

     Minęło 123 lat działalności statutowej członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.Zarząd Towarzystwa postanowił zorganizować z tej okazji w dniu
30 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00 spotkanie przy kawie i herbacie w biurze Towarzystwa, Rynek 5 w Przemyślu. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w spotkaniu tym uczestniczył Wiceprezydent Miasta – Wojciech Błachowicz.
     Następnie o godz. 18.00 wszyscy udali się na mszę św. do Kościoła O. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszę tę celebrowaną przez Ojców Karmelitów pod przewodnictwem O. Gwadiana Pawła Ferko odprawiono w intencji: zmarłych i żyjących członków oraz sympatyków Towarzystwa, sponsorów wspierających działalność statutową Towarzystwa
i za obrońców naszego miasta oraz całej Ziemi Przemyskiej.
     Następnie, w sali kolumnowej Hali Sportowej, przy ul. Mickiewicza w Przemyślu Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska oraz Wiceprezes Zarządu – Ewa Sawicka, nakreśliły krótką historię Towarzystwa i podsumowały pracę Zarządu. Spotkanie zakończyło się wspólnym wieczorkiem tanecznym. Oprawę muzyczną zapewnił
Zespół „Studio”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Lipiec – wrzesień 2013 r. – trwają prace renowacyjne na przemyskich cmentarzach.

Trwają prace renowacyjne na przemyskich cmentarzach.
Zdjęcia: 1-3 – przy grobowcu rodziny Hildebrand i trzech położonych od niego na prawo
na cmentarzu Głównym w Przemyślu. Prace prowadzone są przez konserwator Halszke Granek. W pracach wspomagają Panią konserwator praktykancki – kamieniarze
i architekci – studenci z Torunia.

Zdjęcia: 4-5 – przy chimerach ( rzeźbach ) Józefa Wilka na cmentarzu Zasańskim. Prace renowacyjne prowadzi konserwator Roman Dawidziak.

 

Uskoczono remont grobowca rodziny Drohojowskich na cmentarzu w Drohojowie
(Gmina Orły). Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu – zaprasza wszystkich na uroczyste przekazanie grobowca pod opiekę młodzieży Zespołu Szkół w Drohojowie w dniu 22 września 2013 ( niedziela ) po mszy świętej.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

13 VI 2013 r. – PIKNIK integracyjny członków TPPiR z młodzieżą i kadrą Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.

W dniu 13 czerwca 2013 r., w godz. 15.00 – 21.00 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zorganizowali na Zniesieniu (za Krzyżem Zawierzenia) integracyjny, międzypokoleniowy PIKNIK dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.

W programie ujęto: koncert muzyczny Gabrysia Gałęzy, konkurs
o Przemyślu dla młodzieży Ośrodka, zabawy ruchowe oraz wspólne śpiewanie przy akompaniamencie: Romualnda Sabarańskiego – gitara
i Stanisława Jakiela- akordeon.

Atrakcje ruchowo- muzyczne przeplatane były poczęstunkiem, czyli kiełbaską i kaszanką z grilla oraz ciasteczkami i napojami.

Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – sponsorom tej imprezy dzięki którym każdy wychowanek SOSz-W nr 3 wrócił zadowolony i obdarowany nagrodami do internatu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

10 VI 2013 r. – rozpoczęto prace konserwatorskie i porządkowe na Cmentarzu Głównym w Przemyślu

W dniu 10 czerwca 2013 r. rozpoczęto prace porządkowe i kons- erwatorskie na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pod kierunkiem członków Zarządu TPPiR: Bogusławy Pieczyńskiej (Prezes) i Zbigniewa Jęczalika oraz z-cy kierownika Działu eksploatacji do ds. usług pogrzebowo-cmentarnych w PGK sp.z o.o.- Ryszarda Siniewicza oraz nadzorem konserwatorskim Pani Halszki Granek.

Prace porządkowe wspomagają czterej skazani z Zakładu Karnego
w Przemyślu i pracownicy grupy remontowo- budowlanej PGM w Przemyślu pod kierunkiem p. Mariusza Sury. Niebagatelną wsparcie w tych działaniach Towarzystwo uzyskuje od Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Pani Elżbiety Duplagi.

Trudności w porządkowaniu przy grobowcu rodziny Hildebrand oraz trzech innych położonych na prawo od tegoż grobowca przedstawiają zamie-szczone zdjęcia.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe