3 czerwca 2013 r. – Dzień Dziecka na Oddziale Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

Dzięki kilkunastu osobom mali pacjenci przemyskiego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu też mogli obchodzić Dzień Dziecka. W poniedziałek, 3 czerwca br. wolontariusze: członkinie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu przygotowały niezwykłą niespodziankę pacjentom oddziału dziecięcego.

Dzięki zaangażowaniu w zbiórkę darów -  młodzieży Gimnazjum nr 5 w Przemyślu oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy, jak również członków TPPiR po raz kolejny wyposażono świetlicę na Oddziale Chorób Dziecięcych w ogromną ilość pluszaków, bajki, puzzle, książki. Ozdobiono ściany oraz tablice korkowe.  Następnie wolontariuszki przeszły po oddziałach ze słodyczami, bajkami, balonami – rozdając je chorym dzieciom. Dzień Dziecka organizowany jest w Wojewódzkim Szpitalu od trzech lat i stał się już wyjątkową szpitalną tradycją.

- Chcemy umilić chorym dzieciom pobyt w szpitalu i sprawić by choć na chwilę zapomniały o niemiłych zabiegach, kroplówkach, gipsach i bólu powodowanym przez urazy czy choroby – stwierdziła wolontariuszka –  koordynator Przemyskiego Centrum Wolontariatu – sekcji Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, mieszczącego się
w Rynku 5 w Przemyślu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

 1. Deklaracja udziału w Projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy kandydata s.1 i s.2

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

Uroczystości państwowe z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – maja 2013 w Przemyślu. Bednarczyk Zbigniew – PRZEMYŚLANINEM ROKU 2012

W Przemyślu obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej,  z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Przemyskiego, orkiestry wojskowej, chóru „Magnificat” i pocztów sztandarowych. Od 11.30 uroczystości kontynuowane były na Wzgórzu Zamkowym,
przed kamieniem, upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

W uroczystościach tych, jak co roku, brał udział sztandar Towarzystwa, w którego asyście byli: Maria Gawlik, Zbigniew Gnus i Wiesława Radochońska.
Natomiast wiązankę kwiatów pod kamieniem złożu delegacja, w składzie: Bogusława Pieczyńska, Maria Niedźwiedź, Marian Hnatyk i Tadeusz Niemiec.

W takcie uroczystej sesji Rady Miasta Przemyśla Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu – Bogusława Pieczyńska ogłosiła wyniki Plebiscytu „Przemyślanin Roku 2012”, którego organizatorem było Towarzystwo.

Akt Nadania tytułu „Przemyślanina Roku 2012”, statuetkę oraz okolicznościowy album
i kwiaty Panu Bednarczyk Zbigniewowi wręczyli: Prezydent Miasta Przemyśla
- Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla – Jan Bartmiński oraz Prezes TPPiR – Bogusława Pieczyńska.

Zbigniew Bednarczyk- to właściciel firmy Mr Bróg w Ostrowie pod Przemyślem produkującej fajki (lider w tej branży w Polsce). Swoje produkty sprzedaje na całym świecie promując w ten sposób Ziemie Przemyską. Jest Prezydentem Przemyskiego Klubu Fajki, współorganizatorem corocznego Święta Fajki w Przemyślu. Systematycznie wspierającym imprezy promujące miasto i region. Redaguje społecznie gazetkę „Przemyśl z fajką”. Założyciel pierwszej w Polsce i nielicznej w Europie „Przemyskiej Szkoły Fajki” w Ostrowie koło Przemyśla, umożliwiającym chętnym zgłębianie tajników rzemiosła, którzy pod jego okiem projektują i wykonują – najczęściej pierwszą w swoim życiu – fajkę. Zbigniew Bednarczyk posiada największa na Podkarpaciu kolekcję fajek historycznych, udostępniając ją wszystkim zwiedzającym jego zakład.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wyróżnione odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Bogusława Pieczyńska – Prezes Zarządu
i Ewa Sawicka – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
z rąk Wicewojewody Podkarpackiego – Alicji Wosik oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Grażyny Stojak otrzymały Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” nadaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość odbyła się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,
z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

W trakcie uroczystości pożegnano odchodzącego na emeryturę – zastępcę Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu- Zbigniewa Juchę.

Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” nadawana jest jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest
w szczególności osobom prowadzącym wieloletnią działalności
w dziedzinie społecznej opieki nad dobrami
 kultury, posiadającym dorobek naukowy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz osiągnięcia w projektowaniu i wykonywaniu prac konserwatorskich, jak również zasłużonym w popularyzowaniu zagadnień ochrony
i konserwacji zabytków.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

KONCERT „NOMINACJE 2012”

W dniu 5 kwietnia 2013 r. w Restauracji Wiedeńskiej w Przemyślu, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Starosta Powiatu Przemyskiego – Jan Pączek, Wiceprezydent Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder i Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla –
Jan Bartmiński, w trakcie uroczystej Gali wręczyli AKTY NOMINACJI do Plebiscytu „Przemyślanin Roku 2012”Zbigniewowi BednarczykJadwidze DudaGrażynie Stojak i O. Mariuszowi Wójtowicz.

Koncert „Nominacje 2012” został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, a Galę tę przygotowali i prowadzili: Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska,  Wiceprezes Zarządu –Ewa Sawicka i Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Madejowski.

Oprawę muzyczną stanowili: Duet gitarowo skrzypcowy i kwartet akordeonowy Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu, Zespół „Twoje Niebo” oraz Antoni Kaszycki. Natomiast pod względem akustycznym imprezę obsługiwał Ireneusz Kolaszko z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Zarząd TPPiR składa podziękowania wszystkim współorganizatorom
i sponsorom Gali.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

PLEBISCYT „PRZEMYŚLANIN ROKU 2012″

    Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, w ramach swoich celów  statutowych i ukierunkowanej misji:  promocji miasta Przemyśla oraz jego wyjątkowych osobowości już po raz siódmy organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla – Plebiscyt „Przemyślanin Roku”.

W dniu 6 lutego 2013 – Kapituła Plebiscytu w składzie: przewodnicząca Kapituły: Orydnator Kardiologii, „Przemyślanin Roku 2006”Alicja Pietruszka – Zasadny, z-ca przewodniczącego Kapituły – Senator Andrzej Matusiewicz,  sekretarz Kapituły – Grażyna Olejarska członkowie Kapituły: Poseł na Sejm RP- Marek Rząsa, Piotr Tomański, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla –
Jan Bartmiński, Starosta Powiatu Przemyskiego – Jan Pączek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu – Bogusława Pieczyńska -
nominowała do Plebiscytu następujące osoby:

 • BEDNARCZYK Zbigniew – rzemieślnik, mistrz fajkarski, przedsiębiorca.

Właściciel firmy Mr Bróg w Ostrowie pod Przemyślem produkującej fajki. (lider w tej branży w Polsce). Swoje produkty sprzedaje na całym świecie promując w ten sposób Ziemie Przemyską. Jest Prezydentem Przemyskiego Klubu Fajki, współorganizatorem corocznego Święta Fajki w Przemyślu. Systematycznie wspierającym imprezy promujące miasto i region. Redaguje społecznie gazetkę „Przemyśl z fajką”. Założyciel pierwszej w Polsce i nielicznej w Europie „Przemyskiej Szkoły Fajki” w Ostrowie koło Przemyśla, umożliwiającym chętnym zgłębianie tajników rzemiosła, którzy pod jego okiem projektują i wykonują – najczęściej pierwszą
w swoim życiu – fajkę. Zbigniew Bednarczyk posiada największa na Podkarpaciu kolekcję fajek historycznych, udostępniając ją wszystkim zwiedzającym jego zakład.

 • DUDA Jadwiga – nauczyciel, wieloletni działacz społeczny.

Od 2000 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu (założyciel  tego Stowarzyszenia). Prowadzi profilaktykę raka piersi w szkołach, uczelniach , zakładach pracy i  w służbach mundurowych. Organizatorka wielu „Marszy Życia i Nadziei”.  W ramach współpracy założyła we Lwowie (Ukraina),  Grupę Osób Wspierających „IRINA” oraz nawiązała także współpracę w Humennem (Słowacja) ze „Spolocnosti Klinickiej Onkologie”. W latach 2006 -2010 –Radna Rady Miejskiej w Przemyślu.  W 2011 r. otrzymała Medal LIDERA SUKCESU i dyplom za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz rozwoju ziemi przemyskiej i tworzenie jej pozytywnego wizerunku we wspólnocie europejskiej. Od 2012r. (pierwsza kadencja) jest Przewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu. W październiku 2012 r. wzięła udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, a w listopadzie 2012 r. wzięła czynny udział w I Polsko – Ukraińsko – Słowackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie.

 • STOJAK Grażyna-pasjonat , Podkarpacki Konserwator Zabytków.

W 1989r. ukończyła studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Założycielka
i pierwszy Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu. Od października 2008 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu. Jej osobisty wyzwaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu, rewitalizacja Zabytkowych Kamienic
w Przemyślu, ratowanie budownictwa drewnianego na Podkarpaciu i praca przy nekropolii biskupów przemyskich w podziemiach archikatedry przemyskiej. Odznaczona: Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego
i całej Polski. Nagrodzona za Książkę  Roku 2008 „Podkarpacki Pegaz” przez Polskie Radio Rzeszów. Nominowana do konkursu Złote Lwy Podkarpacia jako osobowość 2011 r.

 • O. WÓJTOWICZ Mariusz – Karmelita, muzyk, pasjonat gór twórca zespołu „Twoje Niebo”.

O. Mariusz Wójtowicz OCD – pochodzący z serca Pienin karmelita bosy, wielki miłośnik przyrody i górskich wędrówek. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego i Instytutu Duchowości TERESIANUM w Rzymie. Od lat związany
z muzyką i młodzieżą – prowadzący kilka zespołów muzycznych, w 2009 roku założył przemyski zespół ”Twoje Niebo”, który niedawno nagrał swoją debiutancką płytę „dzień po dniu” wraz z promującymi nią teledyskami. Inicjator muzycznej współpracy z Ewą Urygą oraz Januszem Szromem. Razem z zespołem pomysłowy promotor miasta Przemyśl. Pasjonat gry na cytrze, od kilku lat wiernie oddany nauce języków obcych, zapaleniec jazdy na rowerze. Prowadzi własną stronę z przemyśleniami: www.dumanie.ostnet.pl

Głosowanie na osoby nominowane odbywa się od 15 lutego do 15 kwietnia 2013 r.  jedynie za pośrednictwem kuponów, zamieszczonych w Życiu Podkarpackim. Kupony należy wrzucać do urny w holu Urzędu Miasta Przemyśla , Rynek 1 lub wysłać na adres siedziby:  Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Rynek 5 37-700 Przemyśl.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie statuetki oraz aktu Nadania tytułu „Przemyślanina Roku 2012 nastąpi 3 maja 2013 r. w trakcie  uroczystej Rada Miasta Przemyśla.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Boże Narodzenie, grudzień 2012 r.

Boże Narodzenie, grudzień 2012 r.

Odkryjmy  w sobie ciszę,
aby usłyszeć Słowo,
które Nas przemieni.
Odkryjmy  w sobie tęsknotę,
aby narodziła się miłość,
która nigdy nie zgaśnie.
Odkryjmy  w sobie Chrystusa  Narodzonego,
aby otrzymać wielkie dary.

Abyśmy nigdy nie tracili nadziei
 i wszyscy byli po prostu Dobrymi Ludźmi! 

Z życzeniami wielu łask Małej Dzieciny w Nowym – 2013 roku,
w imieniu Zarządu i członków
 Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Prezes Bogusława Pieczyńska
Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie i pożegnanie Starego Roku 2012
 które odbędzie się 28 grudnia o godz. 17.00 w biurze Towarzystwa, Rynek 5

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

8 grudnia 2012 r. – finał Akcji „Szlachetna Paczka”

Po raz drugi członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu  uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy i przygotowali „Szlachetną Paczkę” za kwotę ok. 1500 zł.

Dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM, którzy finansowo wsparli  NASZĄ PACZKĘ i włączyli się w organizację Akcji „Szlachetna paczka”.

Szanowni Państwo!

Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. Wyobraź sobie, jak poczuła się rodzina, która otrzymała przygotowaną przez Ciebie paczkę. Być może od dawna nie dostała prezentu.

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę:
Dojechanie do rodziny nie było łatwe, ale tlące się w domu światełka prowadziły nas w głąb doliny, w której mieszkają. Wszyscy już na nas tam czekali, cała gromadka. Gdy zobaczyli ile paczek przywieźliśmy od razu zostali małymi elfami i pomagali wnieść je do domu. Dzieci były szczęśliwe z otrzymanych ubrań, przymierzały je i „sprzeczały się” kto lepiej wygląda. Rodzice ze łzami szczęścia w oczach przyglądali się dzieciom. Najbardziej Pani Maria
z Mężem cieszyli się z wyprawki dla niemowlaka. Mąż Pani Marii śmiał się do synka, że „teraz to Synu możesz siusiać do woli”… Wrażenia były jak najbardziej pozytywne a rodzina ogromnie szczęśliwa.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Dziękuję Państwu za współpracę i przekazaną rodzinie pomoc. Z całego serca dziękuję za wyprawkę dla niemowlaka, jedzenie oraz ubrania gdyż wiem, że rodzina bardzo czekała na te produkty. Gdyby nie Państwa odpowiednie podejście i wielkie zaangażowanie ta paczka nie byłaby taka wspaniała. Wiem ile znaczyło to dla Rodziny. Dziękuję!
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Rodzina z całego serca dziękuje Darczyńcy, życzy dobrych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze.

RELACJA Z PRZYGOTOWANIA PACZEK

W dniu 8 grudnia 2012 r. grupa wolontariuszy-członków TPPiR, w składzie: Maria Gawlik, Bogusława Pieczyńska, Grażyna Ciupińska, Bożena Lachowicz, Marek Chodań, Krystyna Lichota, Patrycja Pawlak, Damian Pieczyński, Feliks Górski, zapakowała do 10 pudeł
dla rodziny o kodzie: Kod rodziny POD-1035-026279 i przekazała do Centrum organizacyjnego „Szlachetnej paczki” (zebrane i zakupione):

ODZIEŻ: Buty nowe – zimowe i trapery  (męskie i damskie) – nr: 36, 37, 37, 39,43,
Buty używane, w b. dobrym stanie:  2 szt. zimowe kozaki damskie, 1 dziecięce, 1 kozaki , adidasy-  1szt , trampki – 1 szt. Spodnie (męskie i damskie)– 17 szt., Dresy  nowe – 2 szt., Swetry – 14 szt., Bluzy dresowe – 5 szt. (dwie zimowe – nowe), Kurtki-6 szt., Żakiet damski– 1 szt., Spodnie rurki – nowe -1 szt., Płaszcz jesienny – 1 szt., Bluza dżinsowa, nowa – 1 szt., Kurtka młodzieżowa – 1 szt., Rękawiczki + czapka (nowe) – 1 szt., Bluzki – 42 szt., Koszule męskie – 5 szt., Żakiet -bluza – 1 szt., Sukienki – 2 szt.

Odzież niemowlęca : Bluzeczki – 6 szt., Sweterek – 1 szt., Śpiworek – 2 szt., Majteczki – 15 szt., Pidżama – 1 szt., Śpioszki – 4 szt., Czapka – 1 szt., Kombinezon – 1 szt. Bluza – 1 szt., Spodnie dżinsowe – 1 szt. , Buciki – 1 szt. Pampersy – 2 opakowania Smoczek – 1 szt.

Materiały szkolne: Słownik angielsko-polski – 3 szt., Słownik niemiecki – 2 szt., 10 długopisów i 1 80 kart zeszyt, 8 pluszaków, Peruka – bo przebierania damska – nowa– 1 szt

Produkty żywnościowe: Kucharki – 3 szt., Sosy – 2 szt., Zupy – 14 szt., Cukier -10 kg , Kawa – 2 szt., Mąka ziemniaczana – 2 kg, Kakao – 2 szt., Mąka pszenna – 11 kg, Herbata – 4 szt., Olej -  4 l , Mleko – Bebiko -  6 szt., Ryż – 6 kg, Kasza gryczana – 2 kg. Makaron – 19 szt., Kasza jęczmienna -  2 opakowania, Groszek – 1 puszka, Kukurydza – 1 puszka, Fasola konserwowa – 1 puszka, Przecier pomidorowy – 2 słoiczki, Pasztet – 5 szt. Konserwy mięsne– 6 szt., Serki – 2 szt., Dżem – 1 słoiczek, Przyprawy – 12 szt.

Słodycze : Batoniki – 28 szt., Czekolady – 10 szt., Mikołajki – 3 szt., Żelki – 6 szt. Ptasie mleczko – 1 szt., Ciastka – 9 opakowania, Chipsy – 2 szt., Pierniczki – 1 kg  Cukierki – 22 dag .

Chemia, środki czystości : Proszek – 14,5 kg , Mydło – 24 szt., Szampony – 4 l szt. Pasta do zębów -  7 szt. (100 i 150 ml), Płyny do podłogi – 2 szt., Mleczka czyszczące – 3 szt. Płyn do mycia naczyń – 3 szt.(duże), Płyn do mycia szyb -  2 szt., Płyn do prania – 2 l, Szczoteczki do zębów – 5 szt., Krem do ciała – 2 szt., Krem dla dzieci – 2 szt., Oliwka dla niemowląt – 4 szt., Chusteczki niemowlęce -  1 szt., Kostka toaletowa – 1 szt., Dezodorant – 5 szt., Płyn do higieny intymnej – 1 szt., Drucianki do naczyń– 3 szt., Ścierki do naczyń – 3 szt


Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

6 grudnia 2012 r. – „Mikołajki” w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu

Uśmiechy na twarzach i ogromna radość towarzyszyły w czwartek  - 6 grudnia 2012 r. dzieciom leżącym na Oddziałach  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Przemyskie Centrum Wolontariatu razem ze Świętym Mikołajem z Fundacji Banku WBK w Przemyślu obdarowało paczkami ze słodyczami, książkami oraz zabawkami około 60-ro dzieci na oddziałach : pediatrii , chirurgii dziecięcej , laryngologii , zakaźnym oraz innych.

Tradycyjnie doposażono w tym dniu świetlicę w zabawki, gry planszowe, puzzle, materiały szkolne,  aby dzieci mogły milej i weselej spędzać czas w świetlicy szpitalnej. Przypominamy, że od dwóch lat w odremontowanej staraniem Towarzystwa –  świetlicy, wolontariusze pełnią dyżury od poniedziałku do piątku- bawiąc się i ucząc z małymi pacjentami, tym samym sprawiają by czas spędzony w szpitalu był jak najkrótszy oraz jak najmniej stresujący.

Dzień „Mikołajek” uatrakcyjniły występy wolontariuszy z I LO i ZSEiO w Przemyślu, którzy przedstawili przygotowany spektakl oparty na wierszach Jana Brzechwy oraz samodzielnie opracowany spektakl pt. „List do Mikołaja”.

Wszystkich wolontariuszom i koordynatorom Akcji: Beacie Kryńskiej, Marii Gawlik, Krystynie Lichota, Grażynie Ciupińskiej oraz Anecie Łabiak składamy szczególne słowa podziękowania.

Przemyskie Centrum Wolontariatu
Koordynator Bogusława Pieczyńska


Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„Kwesta 2012″ – podsumowanie

    Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2012”,
w dniach 31 X – 2 XI 2012 roku
informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi
416 wolontariuszy zebrano do puszek na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę
26 261,51 zł . Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla
Pana Roberta Chomy brali udział:

 • PREZYDENT i WICEPREZYDENCI MIASTA
 • SENATOROWIE i POSŁOWIE RP
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ
 • ARTYŚCI,  DZIENNIKARZE,
 • PRACOWNICY URZĘDÓW I  INSTYTUCJI KULTURY
 • MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ  ŚREDNICH: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Elektronicznych
  i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych  oraz Gimnazjum nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu
 • członkowie STOWARZYSZEŃ: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas,  Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X DOK”, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Przemyski Klub Fajki, Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Kultury Japońskiej „Yamato, Związku Żołnierzy WP, Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego,
 • Członkowie Zarządu FUNDACJI „jerzyk”
 • GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK
 • osoby indywidualne.

    Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również organizatorem Kwesty na Cmentarzach w Gminie Orły. Kwestowali radni, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna
z: Orłów, Drohojowa, Wacławic i Zadąbrowia Na remont grobowca hrabiego Seweryna Drohojowskiego zebrano 2838,12 zł.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc
w ratowaniu przemyskich cmentarzy i cmentarza zabytkowego
w Drohojowie.

Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla i odwiedzających przemyskie cmentarze – przemyślan -   przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.

Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty oraz Komisji,  powołanej do rozliczenia kwesty za poświecony czas i profesjonalizm.

Przypominamy, że zebrane pieniądze zaplanowano na wykonanie remontu Pola nr 16 na Cmentarzy Głównym w związku z mijającą roku 2013  – 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Staraniem Urzędu Miasta Przemyśla oraz Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu będzie oddanie czci i pamięci powstańcom poległym na Ziemi Przemyskiej, a na polu nr 16 znajduje się wiele grobów powstańców styczniowych

Ponadto w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej planuje się rozpocząć konserwację głównych elementów wojskowej części Cmentarza Wojskowego
oraz prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Drohojowie.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe