W dniu 22 października 2013 r.

W dniu 22 października 2013 r. o godz. 13.00 odbył się komisyjny odbiór
konserwatorski odrestaurowanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu następujących grobowców na Cmentarzu Głównym w Przemyślu:

1. Kwatera 16 rząd. 9 grób 4:
Eleonora z Hildów Leontowiczowa – zm. 1867
Ludwika Hild de Hildebrand – zm. 1905

2. Kwatera 16 rząd. 9 grób 3 – Brak tablicy
3. Kwatera 16 rząd. 9 grób 2
Krupińska Paulina – zm. 22 09.1983
Nowina Przybylski Stefan
Przybylska z Olszewskich Kazimiera – zm. 16.06.1950
Krupska z Halskich Antonina – zm.17.11. 1895r.
Krupiński Ksawery – zm. 1.01.1891r.
Pozakowska Janina

4. Kwatera 16 rząd. 9 grób 1
Giebułtowicz Stanisław – zm. 7.02.1905 r.
Krakowska Giebułtowicz Salomea

W pracach komisji uczestniczyli:
• od Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – konserwator
Irena Zając i konserwator Katarzyna Diduch
• z ramienia PGK sp. z o.o. – Ryszard Siniewicz i Marek Chodań,
• z Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu: Prezes Zarządu – Bogusława Pieczyńska, członek Zarządu TPPiR – Marian Hnatyk, wiceprzewodniczący KOSC – Zbigniew Jęczalik i członek Towarzystwa Krystyna Czajkowska,
• wykonawca prac – konserwator Halszka Granek.

Ogólny koszt prac czterech grobowców- to suma 30060,00 zł. W kwocie tej percypowały środki: z Kwesty 2012, środki Gminy Miejskiej Przemyśl oraz środki z dotacji od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
Ponadto Gmina Miejska Przemyśl z własnych funduszy wyremontowała zniszczoną, a biegnącą obok grobowców alejkę cmentarną.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.