4 listopada 2013 r. – PODSUMOWANIE „KWESTY 2013”

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2013”,
w dniach 31 X – 2 XI 2013 roku informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi
401 wolontariuszy zebrano do puszek na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę
27 075,50 zł . Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy brali udział:

 • PREZYDENT i WICEPREZYDENCI MIASTA,
 • SENATOROWIE i POSŁOWIE RP,
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ i WOJEWÓDZKIEJ,
 • ARTYŚCI, DZIENNIKARZE,
 • PRACOWNICY URZĘDÓW I INSTYTUCJI KULTURY,
 • MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ ŚREDNICH: I Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich
  i Gastronomicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3
  w Przemyślu,
 • członkowie STOWARZYSZEŃ: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Muzyczne, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Przemyski Klub Fajki, Cech Rzemiosł Różnych, Związku Żołnierzy WP, Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego, Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Regionalnej Izby Gospodarczej,
 • Członkowie Zarządu FUNDACJI „jerzyk”,
 • GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK,
 • osoby indywidualne.

Komitet Ochrony Starych Cmentarzy podjął decyzję, aby ze środków z Kwesty 2013 odrestaurować zapomniane nagrobki z pola nr 18, umiejscowione naprzeciw nagrobka rodziny Hildów, dla rozszerzenia zakresu konserwacji w tym obszarze cmentarza. Są to: nagrobek radcy sądowego Jana Konrada Adelmana (1883 r.) -w formie eklektycznego obelisku i nagrobek rodziny Neuwirth. Komisja wybrała również do do konserwacji nagrobek Ludwiny z Czyżewiczów Neusserowej zm. 1868 r. sygnowany przez lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutelego (pole nr 15) oraz Klotyldy z Rollów Weinigerowej – uczestniczki powstania styczniowego, kurierki Rządu Narodowego (pole nr 10b).


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również:

 • po raz pierwszy organizatorem Kwesty na Cmentarzy Komunalnym
  w Krzywczy. 
  Kwestował Wójt Gminy Krzywcza- p. Witold Szpytman, radni gminy , pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy i uczniowie Gimnazjum w Krzywczy
  na konserwację nagrobku hrabiny Karoliny z Humnickich Dembińskiej
  z ok. 1860 r. (prawdopodobnie współwłaścicieli majątku Ruszelczyckiego) oraz grobowca rodzinnego Joczów i Bocheńskich. (Bolesław Jocz uczestnik powstania styczniowego, członek Wydziału Powiatowego końca XX. ,natomiast W. Emanuel Bocheński pełnił przez pewien czas funkcję starosty powiatu przemyskiego)- zebrano kwotę 2 806,69 zł.

 • na Cmentarzach w Gminie Orły po raz drugi kwestowali radni, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna z: Orłów, Drohojowa, Wacławic i Zadąbrowia. Na remont grobowca Józefa Kazimierza Chojeckiego – Wicemarszałka Królestwa Galicji i Lodomerii, asesor Ziemi Przemyskiej, szambelana królewskiego, po I rozbiorze Polski osiadłego na stałe w Galicji, członka deputowanych stanów, komisarza galicyjskiego, a od 1791 – kawalera Orderu św. Stanisława – zebrano kwotę 1924,84 zł.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc
w ratowaniu przemyskich cmentarzy i cmentarza zabytkowego
w Drohojowie.
Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla i odwiedzających przemyskie cmentarze – przemyślan – przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.
Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty oraz Komisji, powołanej do rozliczenia kwesty za poświęcony czas i profesjonalizm.

Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska
LINKI:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.