Projekty

  • 14.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”

   W dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się kolejne otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
   Tym razem wystawę zorganizowano, dzięki uprzejmości Pani Kierownik GOKSiT oraz przy wsparciu Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
   W trakcie inauguracji wystawy Dyrektor Gimnazjum – Monika Bodnar podkreśliła, jak ważne w realizacji Projektu miała doskonałą współpraca Dyrekcji Gimnazjum z Zarządem Towarzystwa, natomiast Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka omówiły przebieg i elementy trwałości Projektu oraz wręczyły dyplomy uczniom Publicznego Gimnazjum
   w Birczy, a także podziękowały za zaangażowanie uczniów w projekt, wspaniałą współpracę i możliwość zorganizowania tej podsumowującej wystawy.
   Obecni na wystawie goście, a szczególnie członkowie Rady Rodziców podkreślali wysoki poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć oraz oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl i rzekę San.
   Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich.
   Kolejna wystawa odbędzie się w dniu 29 kwietnia godz. 11.00
   w Publicznym Gimnazjum w Krzywczy.

   Bogusława Pieczyńska

  •  


    

  • 7.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”

   W dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
   Dzięki uprzejmości Dyrektor Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu
   – Pani Renaty Nowakowskiej wystawę zorganizowano w Piwnicy Artystycznej,
   Rynek 1 w Przemyślu.
   W trakcie inauguracji wystawy Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska
   i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe (tablety i ebooki) zwycięzcom konkursów – uczniom Publicznego Gimnazjum
   w Birczy, Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu oraz Publicznego Gimnazjum w Krzywczy.
   Natomiast, wyróżnionym
   w konkursach uczniom, w imieniu Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Pan Jacek Błoński wręczył albumy o historii Muzeum. Panie podziękowały również Dyrektorom szkół za zaangażowanie uczniów w projekt,
   a także nauczycielom – opiekunom młodzieży uczestniczącej warsztatach,
   jak i w konkursie fotograficznym i literackim. Poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć wzbudzał wśród oglądających nieukrywany zachwyt oraz potwierdzał oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl
   i rzekę San.
   Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich.
   Wystawa czynna była do 14 kwietnia 2014 r. i została przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy, gdzie można ją obejrzeć do dnia 22 kwietnia 2014 r.

   Bogusława Pieczyńska


  • W dniu 10 marca 2014 r. Komisje konkursowe oceniły prace w ramach
   Projektu „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”.

   WYNIKI:1) KONKURS FOTOGRAFICZNYKomisja w składzie:
   * Grażyna Niezgoda – artysta fotografik, krytyk sztuki
   * Janusz Kroczek – fotograf, kamerzysta, pasjonat , dyrektor TV TOYA
   * Agnieszka Rzepka – Koordynator ProjektuPrzyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Fotograficznym:I miejsca- Gabriela Wojdylak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   II miejsce- Maciej Choma – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   II miejsce – Wiktoria Kaszelny – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   III miejsce- Ewa Solska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w PrzemyśluWyróżnienia:* Gabriel Górski – Publiczne Gimnazjum w Krzywczy
   Szymon Kuchciński i Jakub Ossoliński – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów
   I LO w Przemyślu
   * Katarzyna Drabczyńska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   * Katarzyna Kicman, Grzegorz Tomaka – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w PrzemyślWyróżnienia za FOTOGRAFIĘ ARCHIWALNĄ:* Ewelina Stach – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   * Aleksandra Lewiarz – Publiczne Gimnazjum w KrzywczyOprócz nagrodzonych i wyróżnionych prac – Jury wybrało jeszcze 13 zdjęć do prezentacji na wystawie— jednak listę tych osób podamy w późniejszym czasie, gdyż uzależnione to jest od jakości powiększonych prac fotograficznych.2) KONKURS LITERACKIKomisja w składzie:* Katarzyna Trojanowska – etnograf, pracownik Muzeum Ziemi Przemyskiej
   * Ryszarda Froń – Żurawska- polonista, pasjonat, amator rękodzielnik
   * Agnieszka Rzepka – Koordynator ProjektuPrzyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Literackim:I miejsce- Arleta Łysik – „Mój dziadek był …flisakiem „ – Publiczne Gimnazjum
   w Krzywczy
   II miejsce – Patrycja Kruk –„Jak to dawniej w Hucie Brzuskiej Wigilia wyglądała” – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   Michał Mielnikiewicz – „Nasz obrońca San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy” – Publiczne Gimnazjum w BirczyWyróżnienia:* Alina Rodzeń – „Ukryta w ciszy wieś Zalesie — Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyśl
   * Aleksandra Rutkowska – „Wesele Majdańskiej”- Publiczne Gimnazjum w BirczyINFORMUJEMY:* W następnym tygodniu zostanie przesłana do szkół informacja pisemna dot. wyników konkursów- pocztą tradycyjną
   * Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w Piwnicy Artystycznej Centrum nauki i Kultury „Zamek”- Rynek 1 w Przemyślu. Na otwarcie wystawy zapraszamy wszystkich uczestników konkursów wraz z opiekunami.
   * O terminie promocji publikacji książkowej podsumowującej Projekt – szkoły zostaną poinformowane poprzez przesłane oddzielnie zaproszenia.Koordynator projektu – Agnieszka Rzepka
  • Kolejne spotkanie warsztatowe z uczniami:
   1. Gimnazjum Absolwentów I LO – na dzień 16.01.2014 godz. 11.50
   2. Publicznego Gimnazjum w Krzywczy – na dzień 17.01.2014 r.godz. 9.00
   3. Publicznego Gimnazjum w Birczy – na dzień 11.02.2014 godz. 8.00
  • 25.03.2014 – PROTOKÓŁ z wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym NR 1/2014
  • 10.03.2014 – Zapytanie ofertowe nr 01/2014
  • W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyły się kolejne warsztaty literacko-historyczno-regionalne i fotograficzne, w których uczestniczyła młodzież zakwalifikowanych do projektu Gimnazjów. W trakcie warsztatów literacko – historycznych wskazano techniki pozyskiwania informacji od ludzi starszych, przeprowadzania wywiadów, wspomnień, poszukiwania źródeł o historii regionu, zbieranie informacji o tradycjach, legendach, zwyczajach sposobach ich redagowania.
   Z kolei w ramach warsztatów fotograficznych przekazano wiedzę na zakresu budowy aparatu fotograficznego, podstaw prawidłowego wykonywania i obróbki zdjęć fotografii cyfrowej.

  • W dniu 1 grudnia 2013. – Komisja Rekrutacyjna Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla
   i Regionu : Kierownikiem Projektu, Prezes Zarządu oraz Trener warsztatów fotograficznych dokonała weryfikacji zgłoszonych gimnazjów i zakwalifikowała do uczestnictwa w projekcie młodzież:

   1. Publicznego Gimnazjum w Krzywczy (opiekunowie młodzieży: mgr Janina Szymańska, mgr Piotr Haszczyn)
   2. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekunowie: mgr Monika Bodnar,
    mgr Alicja Karbowniszyn)
   3. Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
    w Przemyślu
    (opiekun młodzieży- mgr Małgorzata Fil)